Reglament de la cursa

1.La cursa està oberta a tothom que accepti el present reglament,sempre i quan la inscripció s’hagi fet  correctament, tant en temps com en forma. No es permetrà la inscripció i/o  participació a menors de 14 anys en la cursa de 17K ni els menors de 13 anys a la de 10K. 
Els participants menors de 18 anys, Hauran de omplir una autorització del seu pare, mare o  tutor legal per a poder participar a la cursa, les trobareu a la taula de entrega de dorsals.
4.La Cursa 
2.Les sortides es donaràn a partir de les 10:00 del dia 13 de novembre de 2022 a la Font Cuitora  de  Capellades.
   Els participants disposaran de 3 hores des de l'inici de la prova per completar el recorregut. Els  atletes que arribin després del temps màxim fixat poden no aparèixer a les classificacions de  l’organització. 
  3.El recorregut 
3.1 • Cursa 17K. Es desenvoluparà sobre una distància aproximada de 17 km i un desnivell acumulat de 650+. en un  terreny en què sols es trepitjaran uns centenars de metres d’asfalt per zona de muntanya (Un  3 % del total de la cursa) i la resta serà per camins (senders, camí ample, barrancs, corriols,  trialeres, passarel∙les, etc.) 
  3.1-2 • Cursa 10K. Es desenvoluparà sobre una distància aproximada de 10 km i un desnivell acumulat de 350+. en un  terreny en què sols es trepitjaran uns centenars de metres d’asfalt per zona de muntanya (Un  3 % del total de la cursa) i la resta serà per camins (senders, camí ample, barrancs, corriols,  trialeres, passarel∙les, etc.) 
  3.2 • Caminada popular. Es desenvoluparà sobre una distància aproximada de 11 km. i desnivell cumulat de 350+ Aquest circuit coincideix parcialment amb la cursa general.
  3.3 . La Caminada no es competitiva, i no tindrà podi.
3.4 . Els participants a la Caminada es comprometen a no causar retards als participants de la Cursa al seu pas.
3.5.L'itinerari estarà marcat amb claredat durant el seu recorregut amb la senyalització  adequada en cada moment.
   3.6.Els carrers i camins per on passa la cursa estan oberts al trànsit rodat i per tant caldrà que  els participants respectin les normes de trànsit i senyals de circulació.
3.7 Per exigències de l'assegurança i respecte als altres participants, no està permés participar amb gossos.
   4.Inscripcions 
  4.1.S’entén com a inscrit tot aquell participant que hagi emplenat degudament els formularis  d’inscripció i els hagi tramés dintre del termini previst, fent-ne efectiu l'import corresponent i  una vegada l’organització hagi validat el procés. El fet d'enviar el formulari sense realitzar el  pagament (preinscripció) no garanteix la participació. L’organització es reserva el dret  d’admissió d’inscripcions atenent a criteris de seguretat, així com a modificar el recorregut o anular la prova si les condicions de seguretat o climatològiques ho exigeixin. En cas d'anulació per causes de força major, no es faran reemborsament de l'import de les inscripcions.
   4.2.La inscripció serà limitada i es tancarà en arribar a 400 participants en total. Un cop arribada aquesta xifra de participants, no es permetran anulacions, rectificacions ni canvis de dorsal per cap causa.
  4.3.La inscripció es podrà efectuar a través d’Internet al web www.aemdekp.com i a www.cursaneandertal.com  seguint els passos indicats, per això, cal que tingueu la targeta de crèdit a mà. En aquesta operació, no  s’aplicarà cap comissió al corredor. Aquests aniran a càrrec de l’organització.
  4.4. el preu de la cursa pels corredors, serà de 15€ per a socis i per els no socis de 20 €.
Aquest preu s'incrementarà a 25€ pels inscrits els darrers 7 dies abans de la data de la Cursa.
  4.5. Consideració de corredor local: es corredor local el resident o empadronat a Capellades. la organització es reserva el dret de demanar documentació en cas de dubte.
4.6. Tots els participants, degudament inscrits,i amb el dorsal acreditatiu,
estan obligats a acceptar i a complir aquest reglament.

-REFERENT A LES IMATGES:
-El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com en la aplicació del Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 26 de maig de 2016.
-L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a ESPORTS DE MUNTANYA CAPELLADES, i a qui aquesta autoritzi, a la realització de fotografies i filmació de la seva participació a la CURSA NEANDERTAL i els dona el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant la CURSA NEANDERTAL, en les que resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents a les indicades.

CATEGORIES Cursa Neandertal 17K:
  sub23: de 14 a 23 anys.
  senior: de 24 a 39 anys.
  veterans: de 40 a 49 anys.
  master50: de 50 a 59 anys.
master60: de 60 en endavant.
  CATEGORIES Cursa Neandertal 10K:
  masculí absolut: a partir de 13 anys.
  femení absolut: a partir de 13 anys.
  LA CAMINADA NO ES COMPETITIVA