Avís Legal

De conformitat amb el Reglament 2016/279, de 25 de maig, de protecció de dades de caracter personal (RGPD) li informem que les dades personals facilitades en la inscipció a la Cursa Neandertal seràn incorporats a un fitxer responsabilitat de Esports de Muntanya Capellades, amb la finalitat de realitzar les classificacions de la Cursa Neandertal i informar als participants de temes relacionats amb la Cursa. Esports de Muntanya Capellades no cedeix aquestes dades a cap tercer. Esports de Muntanya Capellades queda autoritzada a servir-se de la imatge del participant per la seva impressió, reproducció i difusió, i es compromet a no vendre ni utilitzar les imatges amb cap finalitat comercial. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat, i a la limitació o l'oposició al tractament enviant correu a: info@aemdekp.com